Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Minggu, 02 November 2014

Acara Bersih Desa Talangagung

Kabarkongo.com - Kakong Berbagi informasi dari Kodok Ngorek ( PKP2 ) Community. :


Kegiatan bersih desa kang dilaksanaake ing desa Talangagung kecamatan Kepanjen wis rampung dina Sabtu wingi. Awan nganti sore digelar kegiatan karnaval umum desa kang dieloki kabeh RW sing cacahe 5. Kegiatan karnaval iki direbutno piala juwara, yaiku juwara tingkat RT kanti urutan RT 17, RT 26 lan RT 23.Dening juwara tingkat RW kadapuk RW 05 kang pialane diaturke dening Suwaji Camat Kepanjen bebarengan karo acar gelar wayang kulit.

Pagelaran wayang kulit ngruwat desa Talangagung mau bengi wasanane meriah banget. Penonton kang ora liya para penggemar wayang kulit, isih anteng temukaning pagelaran rampung. Ki dalang Wahyu Purbo Carito Gunung Kawi bisa nggawa swasana gegojekan marang penonton. Masiyo yuswane isih durung 20 tahun nanging ki dalang remaja iki bisa ndalang kanti sae kang wengi wingi mundut lakon " ADEG NEGARA AMARTA". Dening karawitan kang ngiring lelampahan wayang kulit yaiku karawitan Setyo Muda Laras saka tlatah Cepokomulyo Kepanjen. Sing ora kalah serune, sindeng kang cacahing 7 mau, mung 2 cacahe kang arupa ibu-ibu saliyane mung isih siswi sekolah SMP lan SMA.

Yen dinilai sacara umum, acara bersih desa kang dipandegani dening ketua RW.05  Bpk. Suwarno kanilai dening warga perumahan Kepanjen Permai 2 khususe lan warga desa Talangagung umume, tergolong sukses gedhe, masiyo warga ora ngerti piye rekasane nanggung tanggung jawab dadi panitia bersih desa tahun iki.0 komentar: