Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Kamis, 01 Maret 2012

Gus Sopan Geden Mantu

KabarKongo.com Kabar terkini dari Kodok Ngorek Community.Rabu, 29 Peb 2012, Gus Sopan kang wus kondang ing tlatah dusun Ngajum Kadipaten Malang, kagungan hajat ndaupake putri kinasih Evriana kang kapundhut garwa dening Eko Setyawan. Pira undangan kang disebar? Jawabe Gus SOpan ora nyebar layang undangan. Nanging ing adicara walimatul nikah uga panggih temanten kalaksanaake ing dina Rabu kuwi disekseni para kadang wreda kang cacahe luwih saka 1000 wong.

Terop kang dipasang ngebaki lapangan voli iku kebak dening para tamu. Dening adicara kang karakit ing acara mantu iki, nganggo adat Panggih temanten Jawa lengkap. Ing tengahing adicara uga kasisipke tarian Jawa kang nggambarake wong kang lagi kasmaran . Kasusul dening adicara pasrah temanten  uga panampi pinanganten. Sawise adicara mau kasusul dening adicara mauridho hasanah.

Kaya-kayane para rawuh ora ana kang jengkar sadurunge adicara paripurna. 
 
Ing serat menika kula ugi hangaturaken Mangayu Bagya ing Adicara Panggih Pinanganten kanti dedunga mugya tematen kekalih tansah bagya mulya hanglampahi gesang bebrayan, mugya dados temanten dumugi kaken saha ninen, Amien.

0 komentar: