Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Rabu, 23 November 2011

Sinau Aksara Jawa

KabarKongo.com Kabar terkini dari Kodok Ngorek Community.

Hambok bilih panjenengan badhe ngersakaken nyerat ngagem aksara Jawa. Panjenengan cekap download Aksara Palawa. Ing mriki panjenengan mangke pikantuk file ingkang paring asma hanacaraka. Sasampunipun, file ingkang kapundhut panjenengan ekstrak rumiyin. Lajeng panjenengan lebetaken dumateng font ingkang wonten sanglebetipun program windows.

Samangke wonten macem-macem font, hanacaraka kalawau badhe saget panjenengan ginakaken. Sumangga, mugi migunani.


Kados pundi caranipun, mangga sareng-sareng kita sinau. Awit niki kula inggih nembe belajar. Nuwun

0 komentar: