Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Minggu, 28 Agustus 2011

Lirik Campursari " Mendem Wedokan"

KabarKongo.com Kabar terkini dari Kodok Ngorek Community


Mendem Wedokan ( Paijo - Yati Pesek)

L : Mbok e eeeeeeeeeee……………..aku njaluk dikawinke
P : Karo sopo to le?
L : Sing penting ono nyawane
[Reff:]
L : Mbok simbok wetengku luwe
ono ketan, aku tukokno
Simbok simbok aku wis gede
Ono prawan, coba takokno

P : Thole thole ketane abang
dicampuri klopo parutan
Thole, thole rabine gampang
paling penting golek gawean

L : Aduh simbok penting kawinan
aku iki wis mendem wedokan
A~duh simbok ra iso turu
awan bengi pengin pengin pengin… ketemu

P : Ora gampang wong bebojoan
kudu bisa golek sandang pangan
yen mung nuruti mendemmu
opo bojo kok pakani watu?

L : Yen mengkono mBok
aku tak nyambut gawe
golek duwit kanggo nikahan

P : Iyo thole, dongane mboke:
moga wae biso kaleksanan

[ulangi dari awal]

0 komentar: