Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Kamis, 16 Juni 2011

Hambangun Bebrayan
Kabar Kongo Terkini - Satunggaling kadang ingkang nembe nglampahi Ijab Qobu mbangun bebrayan inggih menika, sederek @win Bodonk. Piyandel menika keleresan dados satunggal tim wonten ing Infokepanjen.com

Ijab Qobul saha Resepsinipun dipun laksanaaken wonten ing Margi Adi Waluyo Ardirejo Kepanjen, dinten Rebo, 15 Juni 2011.
Mugi-mugi napa ingkang dipun kersaaken temanten kekalih enggal-enggal kalampahan kalis ing sambikala.

Nun ugi, mugya anggenipun Mas @win hambangun bebrayan dadosa pinanganten ingkang  sakinah , mawaddah warrahmah.  dumugi kaken-kaken saha ninen-ninen. Amien

0 komentar: