Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Senin, 28 Februari 2011

Wong Lola uga butuh berita

Kategori : ,

Kabarkongo.com - Crito iki mung kanggo tambahing pengalaman. Crita iki uga tak temoni kanti ora sengaja. Ing wayah isuk kiro-kiro jam 7 an aku maca koran ing ngarep SD siji Kepanjen. Ora let suwe ana pawongan kang wis umur ngersake koran kang regane mung sewuan. Wiwitane aku yo ora pati ngreken. Bareng wis radha suwe. Aku nyawang pawongan mau kang lai asyik molak-malik korane.
Pawongan kang dak takoni paring asma Bapak Suhada kuwi ngendikane umure wis 70 tahun luwih. Nanging lakok maca koran isih jelas masiya ora nggawe kacamata sambung. Aku yo radha nggumun. Sak teruse aku pingin ngerti sapa sejatine Pak Suhada kuwi.
" Kula niki tiyang lola, mboten nggadah nggriya, nggriya pun kadol.. Lha anak-anak kula pun tumut mara sepahe sedaya."
" Kula menawi dalu tilem wonten mushola Cepokomulyo pojok mriko".
" Sakniki badhe ten pundi pak?" pitakonku.
" Sak niki ngrantos Masjid Baitur Rahman bikak, mangke atawis jam sedasaan."
" Lha koran niki damel napa? ingkang njenengan waos brita napa?"
" Nggih sedaya britan  koran niki kula waos sedaya, kersane semerap britane negara, kalih ngrantos sonten"

Sak wise kuwi,  pak Suhadak tak sumanggane neruske maca  koran kang di tuku. Ketoke asyik tenan maca brita dina iku. Ning bathinku, tibakne koran kuwi ora mung kanggo wong sing pendidikan wae. Nanging bisa uga kanggo nambah wawasan wong kang lola. (admin)
poenk

--

0 komentar: