Kabar kongo .com " Mangudi ing tumindak kang becik,lan sugih paring marang pepadan "

Kamis, 13 Januari 2011

Kisahe wong ider susu nasional

Crito iki tak bagi marang pepadhan. Karepku mung siji. Ben lelakon kang dialami Pak Pon bisa kanggo eling-eling wong liyo. Jalare wong urip ki ora podho. Ono sing kuat nandhang sugih. Nanging ono sing ra kuat.
Di awali soko guyon pari keno. Pak Pon sing penggaweyane ider susu Cap Nasional mampir sarapan ing warung "sak anane" gek  ngarep SMA Islam Kepanjen.

Omong-omong omplong, aku takon marang dheweke, asale produk susu kuwi saka ngendi. Jarene saka Sragen. Teruse dak takoni yen pak Pon kuwi mau asal-usule Ngayogyakarto. Pas umur 3 tahun diajak pindanh nang Semarang pas bapake kerjo dadi Polisi Hutan ing Semarang nganti sak sedane Bapake. Critane maneh, pas sik usia SMP kelas siji, Pak Pon kuwi wis duwe anak buah. Kabehe papat usaha batu pecah. 

Crito suwene crito, Pak Pon sempat meranto nang Kalimantan. Usaha sing ditekuni yaiku dadi agen Es Walls. Hasile usaha ing Kalimantan wis iso di nggo urip mulyo. Ora nganti 2 tahun usahane wis gedhe. Opo sing dikepingini keturutan. Nangin ono siji sing durung. Yaiku ora kagungan putro. Karo sisihane Pak Pon sempat di kongkon rabi maneh. Nanging Pak Pon koyoke nrimo banget marang kahanan tanpa putro. 

Nanging sing Maha Kuwasa kayake duwe pesten seje. Usahane Pak Pon kang wis maju lan dadi dalane urip mulya ing tempo ra suwe muspro. Omahe Pak Pon diobong karo anak buahe entek babar blas. Kajaba kuwi, ono maneh coban sing Kuwasa, nalika Pak Pon karo bojone numpak sepeda ketabrak mobil sing nganti dadekno patine bojone.Ngrongoke crito koyo mengkono atiku dadi mak nyus.. mbayangke piye ngadepi coban kang gedhe. Untunge, Pak Pon kuat nandang brontho.. urip sengsara, ngrumangsani nek ora kuat dadi wong sugih. masiyo biyen pas bapake sik ono sembarang iso keturutan. Nek kancane sangu sekolah mung 100 repes, Pak Pon wis sangu 500 repes.

Sak wise nglakoni urip ing Kalimantan kang akeh liku-likune. Pak Pon nyoba ngranto nang Malang. Tanpa sisihan dheweke ngayahi penggawean loper susu Nasional karo nggowo sepeda onthel. Karo ngudhut rokok surya ku, Pak Pon tak selani omongan " Tapi kan wis tahu sugih mas?"
" Yo durung pak sik kate sugih, sempat wis nganyang innova anyar sik rego Rp 182 yuto, nanging durung keturutan."

Nek nyimpulne crito candhake, dulur-dulur pak Pon kang cacahe kari 10 teko 12 dulur. Akeh sing podho berhasil ing Ngayogyakarto.  Saben tahun iso ngadhakno reuni keluarga. Nanging Pak Pon dhewe isih semoyo amargo ngrumangsani dadi wong gelandangan gek Malang. Nanging deweke ora gelem yen ono dulure sing mbyantu ngrintis usaha maneh. 
Lha, iki mung crito lho yo. mugo-mugo iso dadi tepa tuladha marang lelakoning urip. Dongaku marang Pak Pon  sing mung ketemu sak kelemetan mugya bisa dadi wong kang migunani. Sabar nandhang kasengsaran. Ning cepet bisa ngundhuh pakarti. Amien. 
 0 komentar: